Werkwijze

1. Intake en onderzoek

Afhankelijk van uw situatie gaat u naar ons toe in de praktijk of in de sportzaal voor oefentherapie. In sommige gevallen komen wij bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer.

Bij de eerste afspraak vormen wij een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kunnen wij samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

2. Oefentherapie

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.
Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

3. Manuele therapie

Bij veel klachten is manuele therapie geïndiceerd. Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. leder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. We zien er allemaal anders uit, dus waarom zouden we allemaal het zelfde bewegen. Niet alleen zet iedereen een eigen handtekening, ook de manier waarop iemand loopt, opstaat vanuit een stoel, bukt om iets te pakken, of staat, maakt iemand herkenbaar als persoon. Niet alleen het uiterlijk van iemand, maar ook de eigen manier van bewegen is uniek. Het is daarom van belang om voor iedereen een behandelplan te maken welke aansluit bij zijn of haar unieke manier van bewegen.

4. Dry needling

Dry Needling is een onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen en wordt toegepast in aanvulling op de normale fysio- of manueel therapeutische behandeling. Dry needling is een relatief nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen. Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald en er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Dry needling is gebaseerd op Westerse anatomische en neurofysiologische principes en moet dus niet verward worden met acupunctuur. Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden in het lichaam gezet, die daar enige tijd blijven zitten en invloed hebben op de ‘energie’ in het lichaam. Bij dry needling wordt meestal één naald gebruikt, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt. Dry needling werkt op specifieke punten, de zogenaamde ‘triggerpoints’ en is dus geen energiebehandeling. Door het behandelen van deze triggerpoints kan snel een verlichting is spierspanning optreden.

5. Aanvullend

Wij hebben ons daarnaast aanvullend mogen scholen in de balanstherapie welke noodzakelijk is bij veel klachten die telkens weer terug komen. Daarnaast maken wij gebruik van “SFMA” een snelle en overzichtelijke diagnostische tool om de het onevenwicht uit het lichaam snel duidelijk te maken.